Hur kan en kontrollplan se ut?

Kontrollplanen sammanställer de kontroller som du som byggherre bedömt att du behöver göra för att säkerhetsställa att gällande krav och regler är uppfyllda. MinKontrollplan.se hjälper dig att identifiera dessa kontrollpunkter.

Vad är en enkel kontrollplan?

En enkel kontrollplan sammanställer de kontroller som behöver göras för att säkerhetsställa att gällande krav och regler är uppfyllda. Vid enklare åtgärder utan krav från kommunen på en certifierad kontrollansvarig lämnar du i egenskap av byggherre in din kontrollplan i samband med ansökan om bygglov eller bygganmälan.

Hur fyller man i en kontrollplan?

Kontrollplanen upprättas innan bygglov och/eller startbesked kan ges, kontrollplanen specificerar då de kontroller som kommer att behöva göras under bygget för att säkerhetsställa att gällande krav och regler är uppfyllda. Kommunen godkänner din kontrollplan när startbesked ges.

Under byggets gång ska sedan ansvarig över kontrollen, oftast du som byggherre, intyga att kontrollen är utförd.

När projektet är färdigställt och alla kontroller är utförda skickar du in kontrollplanen tillsammans med övriga dokument som begärts av kommunen för att få ett slutbesked.

Vad består en kontrollplan av?

Kontrollplanen sammanställer de kontroller som du som byggherre bedömt att du behöver göra för att säkerhetsställa att gällande krav och regler är uppfyllda.

Varje kontrollpunkt ska innehålla följande:

  • Vad som ska kontrolleras
  • Hur kontrollen ska göras
  • Mot vad kontrollen ska göras
  • Om kontrollen ska göras inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll, eller av certifierad sakkunnig
  • Vem som ska göra kontrollen

MinKontrollplan.se hjälper dig som byggherre med samtliga kontrollpunkter.

Klicka här för att beställa din kontrollplan