Köpvillkor

Kund (byggherre) ansvarar för att korrekta uppgifter lämnas. Riskbedömning och kontrollpunkter utformas efter givna underlag och förutsättningar. Alla priser på www.minkontrollplan.se redovisas inklusive mervärdesskatt och alltid i Svenska Kronor (SEK). Betalning sker via faktura efter att förslag till kontrollplan levererats till kund, fakturan ska betalas inom 10 dagar. Om fakturan inte betalas i tid tillkommer påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Arkitekt & Projekt i Värmdö (ägare av www.minkontrollplan.se) kan inte hållas ansvarig för att utföra kontroller eller resultatet av utförda kontroller samt eventuella följdskador av dessa, förslag till kontrollplan enligt PBL hänvisar ansvaret till byggherrens dokumenterade egenkontroller. Dokumentet ska godkännas av byggnadsnämnden innan kontrollplanen får användas som underlag.

Leveransvillkor

Ett förslag till kontrollplan levereras inom 1-2 arbetsdagar, om inte tillräckliga underlag lämnas vid beställning räknas leveranstid från det att kompletta handlingar inkommit. Kontrollplanen skickas via e-post i PDF format till kund, inga tillkommande fraktkostnader.

100% nöjd kund

Om byggnadsnämnden bedömer att kontrollpunkter saknas, revideras kontrollplanen utan kostnad. Detta gäller inte om kund/byggherre har gjort förändringar som inte redovisats i beställning till oss, då tillkommer motsvarande en ½ avgift för en ny kontrollplan.

Om byggnadsnämnden av annan anledning än kontrollplanen inte kan bevilja bygglov/ge startbesked, kräver en certifierad kontrollansvarig för åtgärden eller annat som inte MinKontrollplan.se kan påverka ska avgift för kontrollplan betalas.

Reklamation- och ångerrätt

Upptäcks fel på levererad kontrollplan, bör kund inom skälig tid meddela detta via www.minkontrollplan.se. Reglerna kring reklamation finns i konsumentköplagen.  Ångerrätt gäller inte då kontrollplanen specialtillverkas efter kundens önskemål.

GDPR

Arkitekt & Projekt i Värmdö (www.minkontrollplan.se) behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).  Personuppgifter delas inte med tredje part.

Villkor gäller från och med 2021-04-08