Enklaste vägen till en godkänd kontrollplan

MinKontrollplan.se vill förenkla bygglovsprocessen för byggherrar och säkerhetsställa ett sunt och säkert byggande med minskade risker för kostsamma misstag.

Klicka här för att beställa

Vad är en kontrollplan?

och varför behövs den

Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta.

Syftet med kontrollplan enligt PBL är att byggnadsnämnden ska kunna följa upp att byggåtgärderna uppfyller samhällets krav gällande tekniska egenskaper, förbud mot förvanskning samt varsamhet.
MinKontrollplan.se hjälper byggherren att göra en riskbedömning och upprätta ett förslag till kontrollplan i de enklare byggprojekten där en kontrollansvarig inte krävs. MinKontrollplan.se är ett verktyg för att identifiera kontrollpunkter, ansvaret över resultat av kontrollerna ligger alltid hos byggherren.

Om din kommun mot förmodan saknar några kontrollpunkter åtgärdar vi den snarast utan kostnad, det är vår garanti för 100% nöjda kunder.

Hur gör jag?

Beställ din kontrollplan

Fyll i formuläret nedan. Ett förslag till kontrollplan i PDF-format levereras inom 1-2 arbetsdagar. Betalning sker via faktura efter att förslag till kontrollplan levererats till dig.

Pris: 890 kr (inkl. moms)

Kontaktuppgifter Byggherre/beställare

Om du vill bifoga fler eller större filer, skicka i separat e-post till kontakt@minkontrollplan.se efter du lagt din beställning

Kontaktuppgifter till eventuell entreprenör som ska utföra kontroller till grund för byggherrens dokumenterade egenkontroll
Faktureringsuppgifter